Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op . Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Relocation-Amsterdam met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Relocation-Amsterdam niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Relocation-Amsterdam garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Relocation-Amsterdam via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Relocation-Amsterdam wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Relocation-Amsterdam links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Relocation-Amsterdam worden aanbevolen. Relocation-Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Relocation-Amsterdam niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Relocation-Amsterdam behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Relocation-Amsterdam of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wijzigingen
Relocation-Amsterdam behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Relocation-Amsterdam
Balistraat 140
1094 JW Amsterdam

+31 (0) 20 - 331 7373

REVIEWS

 • Relocation-Amsterdam really took the time to discover our specific needs, they listened well and were genuinely interested in our situation. They were able to establish a high degree of trust in a short amount of time.

  Marc Vromen - Retail Marketing Manager - Adidas
 • Moving and settling in a new city is never easy but Relocation-Amsterdam made that process very easy by locating and providing excellent accommodation which was tailored to my needs and very central in the city.

  Brian McHugh - HSE Manager - FLUOR
 • Desiree is a very professional person. Very kind person and pays attention to the details. She does not want to sell you something which is not good, just to rent it.. I was really happy to have her as my Agent in the Netherlands, Thank you Desiree!

  Ildikó Mézáros - Business Solution Analist - ADM
 • Personally, I always have very high expectations and standards for services I am paying for and Relocation-Amsterdam did not disappoint. They are extremely personable and professional and seems to care about the needs and best interest of they clients. I would HIGHLY recommend them.

  Angie Melios - Artwork Manager - ESTEE LAUDER
 • Relocation-Amsterdam is very proactive and professional, from newsletter updates to the contract negotiation with landlords. I honestly didn’t think it was possible that quickly; but they made really a great job!

  Arnaud Ravoajanahary - Transaction Data Management - Rabobank

PARTNERS

Adidas
Asics
Fluor
Guerilla
ING
KLM
KraftHeinz
Phillips
Tata Steel